Strzelno

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie

Opis
Zgodnie z przyjętym statutem podstawowym, zadaniem MGOKiR jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego (kiermasze, spotkania z tradycją). Jesteśmy także głównym organizatorem imprez artystycznych (konkurs recytatorski, turniej wokalny), rozrywkowych (dni miasta), patriotycznych (rocznice) i okolicznościowych (dzień kobiet, dzień babci i dziadka, dzień dziecka).Cel ten realizujemy poprzez wychowanie przez sztukę, którą adresujemy dla wszystkich mieszkańców gminy Strzelno, a także regionów ościennych. Nasza działalność wygląda następująco: dla dzieci (zajęcia plastyczne, wokalne, nauka gry na instrumentach, chór Harmonijka) i dorosłych (Orkiestra Dęta, Chór Harmonia, działania dla seniorów, zespół Lux Vera, UTW). Powoli otwieramy się też na młodzież - tworzymy teatr.
Jednym z podstawowych założeń programowych leżących u naszych podstaw jest realizacja szerokiego programu upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej opartego na diagnozie społeczności lokalnej. Szeroka i wielostronna diagnoza społeczna jest istotna dla poznania potrzeb i oczekiwań odbiorców. Umożliwia stworzenie atrakcyjnego dla odbiorców programu. Naszym celem jest również stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów, koncertów, festiwali oraz rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)