Jak rozwiązać kwestię pełnienia dwóch funkcji przez jedną osobę w objeździe?
W przypadku kiedy niezbędne, uzasadnione i wymagane przez obsadę jest pełnienie dwóch funkcji w objeździe możliwe jest zsumowanie proponowanych stawek (zgodnie z tabela honoraryjną). Jeśli natomiast zdarzyłaby się sytuacja, w której Wnioskodawca uzna za niezbędne dla realizacji objazdu zaproponowanie jednej osobie pełnienie aż trzech funkcji w objeździe wymagane będzie zgłoszenie wniosku do rozstrzygnięcia Komitetowi Organizacyjnemu wraz z uzasadnieniem oraz proponowanym rozwiązaniem wyliczenia stawek.
Jacy Wnioskodawcy uprawnieni są do udziału w Programie?
Uprawnionymi Wnioskodawcami do udziału w Programie są samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
Czy teatry lalkowe mogą zagrać w trakcie objazdu dwa spektakle dziennie w godzinach niewieczornych?
Intencją organizatora była promocja tradycyjnych, wieczornych wyjść do teatru, a nie ograniczanie się do zbiorowych wizyt ze szkołą. Dlatego również teatry lalkowe powinny organizować swoje spektakle w trakcie objazdu w sposób umożliwiający wspólny udział w przedstawieniu dzieciom i rodzicom, czyli w godzinach wieczornych bądź popołudniowych.
Jaki ma być finansowy wkład własny w organizowanie objazdu, czy jest konieczny?
Własny wkład finansowy teatrów organizujących objazd jest dowolny, nie jest wymagany, ale jego wykazanie wpływa pozytywnie na ocenę finansową wniosku.
Jak ma wyglądać współpraca finansowa z samorządami?
Współpraca z samorządami, lokalnymi partnerami objazdu ma polegać na uzyskaniu środków na koszty niepokrywane przez dofinansowanie z Instytutu, a koniecznych przy realizowaniu objazdów, chodzi o np. udostępnienie przestrzeni do wystawienie spektakli i środki na pokrycie kosztów przejazdu i noclegu.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)