Jacy Wnioskodawcy uprawnieni są do udziału w Programie?
Uprawnionymi Wnioskodawcami do udziału w Programie są samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.
Jaki ma być finansowy wkład własny w organizowanie objazdu, czy jest konieczny?
Własny wkład finansowy teatrów organizujących objazd jest dowolny, nie jest wymagany, ale jego wykazanie wpływa pozytywnie na ocenę finansową wniosku.
Jak rozwiązać kwestię pełnienia dwóch funkcji przez jedną osobę w objeździe?
W przypadku kiedy niezbędne, uzasadnione i wymagane przez obsadę jest pełnienie dwóch funkcji w objeździe możliwe jest zsumowanie proponowanych stawek (zgodnie z tabelą honoraryjną). Jeśli natomiast zdarzyłaby się sytuacja, w której Wnioskodawca uzna za niezbędne dla realizacji objazdu zaproponowanie jednej osobie pełnienie aż trzech funkcji w objeździe wymagane będzie zgłoszenie wniosku do rozstrzygnięcia Komitetowi Organizacyjnemu wraz z uzasadnieniem oraz proponowanym rozwiązaniem wyliczenia stawek.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)