Tczew

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

Kontakt

S. kard. Wyszyńskiego 10

693368107

mriebandt@ckis.tczew.pl

http://ckis.tczew.pl/

Opis
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie jest instytucją zajmująca się szeroko pojmowaną kulturą i edukacją artystyczną. Organizujemy koncerty plenerowe, spektakle teatralne, operetki, musicale i wiele innych wydarzeń artystycznych. Ważne miejsce w naszej działalności zajmuje edukacja dzieci i młodzieży dla której prowadzimy liczne sekcje zainteresowań. Cele CKiS:
organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
umożliwienie realizacji form aktywności indywidualnej
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
organizacja masowych imprez kulturalnych
ścisła współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury
gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnej plastyki, muzyki i teatru
Spektakle

28.11 19:00

Lithos

Lithos

Jacek Owczarek

Materia

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)