Potęgowo

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie

Kontakt

ul. Szkolna 2b

59/8484250

gokpotegowo@wp.pl

http://gck.potegowo.pl

Opis
Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie jest instytucją, której zadaniem jest prowadzenie wielokierunkowej i zróżnicowanej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców. Uwzględniając potrzeby różnych grup wiekowych i środowisk, upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i za granicą. Organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej, zapewniając mieszkańcom jak najszersze uczestnictwo w kulturze, prowadzi działania służące rozwojowi, integracji edukacji inspirujące twórczą aktywność oraz wspierające społeczność lokalną w budowaniu jej kapitału kulturowego.
Podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie jest angażowanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Cel ten instytucja realizuje poprzez zajęcia edukacyjne, integracyjne, upowszechnianie i współtworzenie nowych wartości kulturowych.
Spektakle

03.11 18:00

Mała Piętnastka - legendy pomorskie

Mała Piętnastka - legendy pomorskie

Tomasz Man

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)