Dorohusk-Osada

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku

Kontakt
Opis
Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku prowadzi swoją działalność od 1 kwietnia 1999 r. Zakresem działań instytucji jest wielokierunkowa działalności społeczno-kulturalna oraz turystyczna. Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, upowszechnianie, promocja kultury oraz pogłębianie wiedzy na temat historii gminy Dorohusk. Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców.

Celami Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki są m.in. :

edukacja kulturalna, wychowanie poprzez sztukę, a także dokumentowanie, tworzenie oraz ochrona i udostępnianie dóbr kultury
zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła artystycznego i ludowego
organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz sportowych
współpraca z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oświatowo-wychowawczymi
współdziałanie ze świetlicami wiejskimi oraz szkołami z terenu gminy Dorohusk
Spektakle

04.10 18:00

HISTORIA JAKUBA

HISTORIA JAKUBA

Aldona Figura

Fundacja Zatrzymać Czas

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)