Suszec

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Opis
Zajmujemy się szeroko pojętą animacją społeczno-kulturalną. Nie tylko staramy się upowszechniać kulturę, ale też aktywizować lokalną społeczność do podejmowania własnych działań i realizowania różnorakich pomysłów. Naszą działalność możemy podzielić na trzy główne obszary:
- edukację i aktywizację kulturalną i artystyczną dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów: zajęcia, półkolonie, obozy, warsztaty, koncerty, spektakle teatralne, przeglądy, konkursy, pokazy kinowe, wyjazdy tematyczne, grupy teatralne i taneczne;
- ochronę dziedzictwa kulturowego Ziemi Pszczyńskiej: prowadzenie zespołów śpiewaczych i promocję tradycyjnych pieśni, upowszechnianie znajomości strojów ludowych, realizację wydarzeń folklorystycznych;
- rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego: promocję wolontariatu, kształcenie liderów, zaangażowanie w akcje społeczne i charytatywne, współpracę z grupami inicjatywnymi i organizacjami pozarządowymi, wspieranie działań sąsiedzkich, zachęcanie do działań proekologicznych.

Dysponujemy salą widowiskową, która mieści 270 krzeseł (i więcej). Ustawienie widowni można dostosować do potrzeb wydarzenia. Sala klimatyzowana z dobrą akustyką. Dodatkową przestrzenią do działań jest Kino Plenerowe, które przygotowane jest dla 50 uczestników. Kino pełni także funkcję sceny plenerowej. Sprzedaż biletów prowadzimy poprzez portal biletyna.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)