Niemodlin

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej

Kontakt

ul. Mikołaja Reja 1

774606096

ok@niemodlin.pl

https://okniemodlin.org/

Opis
Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej jest instytucją kultury powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2000 r. (numer w Rejestrze Instytucji Kultury pod poz. 1, prowadzonym przez burmistrza Niemodlina).
Misją ośrodka jest prowadzenie działalności kulturalnej i promocji twórczości artystycznej. Placówka zajmuje się edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień oraz upowszechnianiem kultury. Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań oraz rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Niemodlin.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie to centrum, w którym rozwijają się wszelkie formy aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, warsztaty, występy kabaretów, przeglądy, konferencje i spotkania. W obiekcie Ośrodka Kultury odbywa się ponadto wiele imprez organizowanych przez szkoły, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie dysponuje:
• salą widowiskową na 274 miejsca, wyposażoną w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy, ekran, projektor multimedialny i fortepian cyfrowy
• salą konferencyjną na 80 miejsc, wyposażoną w nagłośnienie, ekran, projektor multimedialny i fortepian cyfrowy
• salami wyposażonymi w systemy wystawiennicze i sprzęt nagłośnieniowy
• w Ośrodku Kultury znajduje się również studio nagrań.
W budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie odbywają się wszystkie imprezy kulturalne, zarówno o charakterze lokalnym, jak ogólnopolskim i międzynarodowym. Ośrodek stanowi centrum życia kulturowego całej Gminy Niemodlin, a z jego oferty programowej korzysta w roku kilka tysięcy osób, w tym również mieszkańcy gmin sąsiednich.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)