Nadarzyn

Nadarzyński Ośrodek Kultury

Kontakt

Plac Poniatowskiego 42

22 729 89 15

anna.balsam@nok.pl

https://nok.pl/

Opis
Nadarzyński Ośrodek Kultury (NOK) ma być miejscem interdyscyplinarnych działań, dającym
możliwość przeprowadzania inicjatyw oddolnych, społecznych, miejscem kulturalno-społecznej
animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej, zaangażowanym w potrzeby lokalnej społeczności i reagującym na zmiany. Współpraca z różnymi partnerami ze środowiska lokalnego
i ponadlokalnego, otwartość na zmieniającą się rzeczywistość pozwoli na przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i jego skutkom oraz umożliwi współpracę ze środowiskiem osób z
niepełnosprawnościami. NOK ma być miejscem realizacji i rozwoju potrzeb kulturalnych mieszkanek i mieszkańców, jako inicjator i organizator różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych i społecznych. Otwarty na wymianę doświadczeń i współpracę w oparciu o przepływ informacji oraz skuteczną promocję działań, finansowanych również ze środków zewnętrznych.

Misją Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury jest propagowanie szeroko rozumianej kultury, wspieranie i inicjowanie aktywności kulturalnej społeczności gminy, kreowanie i wychowywanie do sztuki poprzez edukację wykorzystującą nowe technologie i sztukę najnowszą. Misją Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury jest bycie instytucją społecznie użyteczną, służebną wobec
społeczności. Misją Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury jest bycie miejscem kształtowania, zmieniania i tworzenia rzeczywistości społecznej, miejscem projektującym sytuacje twórcze, miejscem generującym własne, unikalne "fakty kultury aktywnej".

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)