Jaworzno

ATElier Kultury w Jaworznie

Kontakt
Opis
ATElier kultury w Jaworznie to samorządowa artystyczna instytucja kultury, która powstała z dniem 1. stycznia 2021 roku. Łączy
w sobie trzy instytucje: Archetti Orkiestrę Kameralną Miasta Jaworzna, Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie i eM Band
Orkiestrę Rozrywkową Miasta Jaworzna. W ATElier współpracują ze sobą muzycy, artyści, aktorzy oraz inne osoby zaangażowane w życie kulturalne miasta Jaworzna. Połączenie trzech samorządowych instytucji kultury wynikało z konieczności optymalizowania wydatków gminy, której sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu przez pandemie SARS- CoV2.
Do zakresu działalności ATElier Kultury należy prowadzenie działalności kulturalnej w postaci:
- prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie muzyki, teatru i tańca z udziałem twórców i wykonawców,
- prezentacji koncertów, spektakli oraz organizowania imprez kulturalnych,
- realizacji autorskich projektów artystycznych i edukacyjnych,
- prezentacji i popularyzacji współczesnego dorobku artystycznego,
- gromadzenia, dokumentowania, tworzenia i udostępniania dorobku kulturalnego ATElier Kultury,
- dokonywania nagrań fonograficznych i innych w celu popularyzacji i upowszechniania muzyki,
- tworzenia warunków sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów artystycznych młodych twórców i wykonawców,
- edukacji kulturalnej mającej na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury,
-organizowania teoretycznych i praktycznych zajęć w ramach projektów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- wystawienniczej, instruktażowo-metodycznej oraz promocyjnej.
ATElier Kultury w Jaworznie jest instytucją o szerokim spektrum działania. Oprócz działalności koncertowej Orkiestry Kameralnej Archetti i eM Band Orkiestry odbywa się również działalność artystyczna i edukacyjna. W instytucji działają zespoły artystyczne i koła zainteresowań obejmujące wszystkie grupy wiekowe od maluchów w wieku przedszkolnym poprzez uczniów szkół podstawowych, młodzież szkół średnich, dorosłych oraz seniorów. Zespoły artystyczne działają w przestrzeni teatralnej,
muzyczno – instrumentalnej, tanecznej i folklorystycznej. Ważne miejsce w organizacji życia kulturalno – artystycznego miasta
odgrywają imprezy okolicznościowe organizowane ze względu na święta państwowe i kościelne oraz imprezy sezonowe, których
organizatorem jest ATElier Kultury w Jaworznie. Instytucja jest organizatorem również różnorodnych festiwali i konkursów. Do
najważniejszych z nich zaliczymy: Artystyczny Festiwal Przedszkolny „Muzyką Malowane", Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Solistów, ProRock Festiwal zrzeszający fanów mocnego rocka oraz Festiwal muzycznie.pl, który jest nową odsłoną/kontynuacją Jeunesses Musicales.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)