Dolice

Gminne Centrum Kultury w Dolicach

Kontakt
Opis
Gminne Centrum Kultury w Dolicach jest koordynatorem amatorskiego ruchu artystycznego oraz form edukacji kulturalno-oświatowej. Współpracuje z instytucjami kultury i uczestniczy w różnych rozwijających programach, min. Bardzo Młoda Kultura, Dalej Razem - Program Edukacji Kulturowej w Województwie Zachodniopomorskim i innych.

Działają tutaj różne grupy i zespoły o profilu:
muzycznym,
teatralnym,
recytatorskim,
plastycznym,
tanecznym.
Oprócz tego prowadzona jest działalność klubowa. W zajęciach uczestniczy ponad 100 osób w różnych grupach wiekowych. Gminne Centrum organizuje konkursy, spotkania, wystawy o zasięgu gminnym, powiatowym i międzynarodowym. Uczestniczy i współorganizuje imprezy charytatywne, włączając się co roku m.in. w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Gminne Centrum Kultury w Dolicach jest samorządową instytucją kultury. Centrum prowadzi działalność kulturalną w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz rozwijania i utrwalania zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Dolice. Na wydarzenia biletowane można kupić bilety w sekretariacie placówki lub na stronie
Mamy nadzieję, że dzięki działaniom Centrum, przyczynimy się do zwiększenia liczby osób angażujących się w inicjatywy lokalne mające na celu tworzenie społeczeństwa obywatelskiego dla rozwiązywanie ważnych spraw dotyczących obszaru, gdzie mieszkają i pracują.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)