Wasilków

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

Kontakt
Opis
Działalność MOAK-u opiera się na realizacji rekomendacji wskazanych w diagnozie potencjału kulturalnego naszej gminy zrealizowanego w ramach programu Dom Kultury+.Skupiają się one na na trzech ważnych obszarach:
1.Współpraca
Współpracujemy z organizacjami, instytucjami i mieszkańcami indywidualnymi tworząc razem wydarzenia. Staramy się zwiększać aktywność i partycypację mieszkańców gminy Wasilków w realizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalnych w modelu partycypacyjnym. Pozwala nam to na budowanie relacji ze środowiskiem i zacieśnianiem więzi. Działamy w myśl zasady Razem możemy więcej!
2. Animacja i upowszechnianie kultury
Odkąd mamy swoją siedzibę, możemy robić choć kameralne to jednak wydarzenia kulturalne, które wcześniej nie gościły na naszym terenie. W naszej sali gościmy muzyków, teatry, uruchamiamy DKF. Jest to też miejsce i przestrzeń do spotkań wielu osób. Korzystają z niego liczne grupy, które działają w obszarze szeroko rozumianej kultury oraz ją ożywiają na terenie Wasilkowa. Organizujemy również wydarzenia na terenie świetlic wiejskich, sołectw oraz miasta Wasilków
3. Edukacja
Prowadzimy edukacje artystyczną, często akcyjną. Podczas niej organizujemy wszelkiego rodzaju warsztaty edukacji artystycznej z różnych dziedzin (plastyczne, rzeźbiarskie, ceramiczne hafciarskie, sensoryczne). Często staramy się by odbywały się one nie tylko w głównej siedzibie, ale również w Wasilkowie. Na stałe prowadzone są u nas zajęcia tańca nowoczesnego, muzykoterapii (śpiew amatorski) oraz zespołów Wasilkowianie i Dąbrówka. Aktualnie trwają intensywne prace nad uruchomieniem zajęć teatralnych i filmowych. Rozpoczęły się zajęcia nowo-cyrkowe i zaczął działać Dyskusyjny Klub Filmowy. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach z aktorami, którzy od września są gotowi prowadzić zajęcia teatralne w naszym ośrodku.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)