Ogrodzieniec

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu

Kontakt
Opis
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu prowadzi działalność kulturalną poprzez realizację następujących zadań:
1. Organizowanie obchodów uroczystości państwowych, lokalnych, imprez artystycznych, rozrywkowych (w tym promujących postawy patriotyczne, upowszechnianie i popularyzacje wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego),
2. Stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskich artystycznych kół i klubów zainteresowań, sekcji, orkiestr, zespołów, stowarzyszeń, fundacji itp.,których działalność często jest inspirowana historią narodową - cennym źródłem wartości, wzorców i odniesień,
3. Rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
4. Edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy o sztuce (w tym nawiązująca do dziedzictwa polskiej historii),
5. Przygotowanie do właściwego rozumienia i odbioru wartości kulturalnych,
6. Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)