Kuźnia Raciborska

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Opis
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej organizuje i prowadzi wszechstronną działalność w obszarze kultury.
Repertuar dobierany jest tak, aby zaspokoić potrzeby każdego mieszkańca regionu. Ośrodek prezentuje twórczość artystyczną, korzysta z dorobku twórców,
aktywizuje mieszkańców miasta oraz wychodzi naprzeciw ich kulturalnym potrzebom. Prowadzi szereg różnych zajęć
m.in. zajęcia instrumentalne (pianino, gitara), zajęcia wokalne, zajęcia sportowe, jak również aktywizuje społeczną grupę osób starszych
poprzez zajęcia organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. W marcu 2018 roku wyłoniła się idea utworzenia Teatru „Senioralne Forte”,
który od tego czasu działa niezależnie przy Domu Kultury w Kuźni Raciborskiej. Jednostka corocznie organizuje również wiele koncertów,
imprez plenerowych oraz wydarzeń kulturalnych najróżniejszego typu.

Bilety na wydarzenia dostępne są w kasie MOKSiR
ul. Klasztorna 9
47-420 Kuźnia raciborska
lub online: https://biletyna.pl/Kuznia-Raciborska

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)