Zgorzelec

MDK ZGORZELEC

Kontakt
Opis
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez masowych, kameralnych, edukacyjno - artystycznych oraz specjalistycznych zajęć w grupach i kołach zainteresowań.
Ważnym elementem pracy naszej placówki jest współpraca z różnymi środowiskami społeczności lokalnej.
Ponadto godna pokreślenia jest działalność wystawiennicza naszych dwóch galerii, z różnych dziedzin sztuki - malarstwa, ceramiki, grafiki, tkaniny artystycznej, fotografii, jak również ekspozycji historycznych.
Osobną dziedziną naszego funkcjonowania jest różnorodna i szeroko zakrojona współpraca międzynarodowa, z najbliższymi sąsiadami, tj. Niemcami, jak również z Czechami, Ukrainą a ostatnio z Litwą i Francją.
Miejski Dom Kultury udostępnia systematycznie swoją bazę lokalową i możliwości techniczne dla grup społeczności lokalnej, wspomagając tym samym ich działalność. Dysponując sprzętem technicznym zapewniamy stałą obsługę wielu imprez o charakterze rozrywkowym, okolicznościowym i patriotycznym.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)