Dobrodzień

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna

Kontakt
Opis
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu jest wielofunkcyjną instytucją kultury, w skład której wchodzą: dom kultury, biblioteka, stadion miejski, kryta pływalnia, muzeum, informacja turystyczna oraz stawy na Habasie.
Na terenie miasta i gminy Dobrodzień GOKSiBP pełni rolę ośrodka koordynującego, inspirującego oraz organizującego zadania w zakresie kultury, sportu i turystyki. GOKSiBP jest organizatorem wielu imprez, warsztatów, wydarzeń oraz przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym. Wizytówką placówki są Międzynarodowe Spotkania Artystyczne Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło” - jest to impreza, która swoim zasięgiem przekroczyła granice kraju. Ważniejszymi imprezami organizowanymi przez GOKSiBP, oprócz „Źródła” są:

-Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego Parami o Puchar „Śnieżnego Płatka”
- Dobrodzień Classic Festival
-Ogólnopolskie Zawody Modeli Pływających Redukcyjnych „Pożegnanie lata”
-Festiwal Muzyki Rockowej „Fenomen”
-Dobrodzieńskie Święto Poezji
-Dni Dobrodzienia
-Dobrodzieńska Dycha
-Dobrodzieńska Seta
-Bieg Niepodległości

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)