Gorzanów

Pałac Gorzanów

Opis
Pałac Gorzanów to nowa instytucja kultury na Ziemi Kłodzkiej, nawiązująca do teatralnych tradycji związanych z obiektem
Fundacja Pałac Gorzanów zajmuje się rekonstrukcją renesansowo – barokowego pałacu w Gorzanowie i dąży do przywrócenia kulturotwórczej funkcji obiektu: od kilku lat organizuje wydarzenia artystyczne i edukacyjne oraz prowadzi nieodpłatną działalność kulturotwórczą integrując lokalne środowisko miłośników kultury i sztuki. Fundacja realizuje wystawy, festiwale, interdyscyplinarne projekty artystyczne, a także rezydencje zespołów teatralnych. Rekonstrukcja i konserwacja kolejnych przestrzeni pałacowych umożliwia coraz bardziej różnorodne działania edukacyjne i artystyczne zwiększając dostęp do kultury dla dzieci, młodzieży i osób starszych, grup społecznych zagrożonych wykluczeniem z kultury, mniejszości narodowych i etnicznych, grup niepełnosprawnych. Fundacja dąży do promowania multietnicznej historii, tradycji i kultury Dolnego Śląska oraz wskrzeszania miejscowych tradycji.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)