Gołkowice

Ośrodek Kultury w Gołkowicach

Kontakt

ul. 1 Maja 101

32 472 75 32

okgolkowice@gckgodow.pl

https://gck.godow.pl/

Opis
Ośrodek Kultury w Gołkowicach jest – obok Ośrodka Kultury w Godowie, Skrzyszowie, Skrbeńsku i świetlicy w Podbuczu – jedną z placówek Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie, które powstało w 2008 roku.

Działalność Ośrodka skupia się na organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej, spektakli, koncertów, przeglądów, wystaw, konkursów oraz imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. W Gołkowicach corocznie odbywa się Jarmark Wielkanocny i Kiermasz Bożonarodzeniowy, który realizowany jest w ramach współpracy transgranicznej z gminą Petrovice u Karviné. W Ośrodku swój benefis świętowali Honorowi Obywatele Gminy Godów – aktorzy Franciszek Pieczka i Marian Dziędziel.

Innym zadaniem Ośrodka jest tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań oraz sekcji i zespołów. W Gołkowicach odbywają się liczne zajęcia stałe, których oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, są to m.in. Teatr Naszej Wyobraźni, Grupa Taneczna ANAVA, Zespół Taneczny Iskierki, zespół muzyczny Dream Label. W Ośrodku spotykają się również członkowie chóru „Echo”, Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Emerytów i Rencistów oraz klubu skatowego.

Ponadto Ośrodek współdziała z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, fundacjami, klubami sportowymi oraz szkołami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy. W 2019 roku Śląski Związek Piłki Nożnej obchodził stulecie istnienia właśnie w Ośrodku Kultury w Gołkowicach.

W Ośrodku Kultury w Gołkowicach od 2011 roku działa Punkt Informacji Turystycznej. W Punkcie dostępne są publikacje, broszury oraz foldery i mapy z miejscami, które warto odwiedzić. Zarówno te znajdujące się w gminie Godów, jak i najbliższej okolicy, w tym także w Czechach. W Punkcie Informacji Turystycznej można też zakupić publikacje wydane przez GCKSiT w Godowie.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)