Jastrzębie-Zdrój

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju

Kontakt
Opis
Miejski Ośrodek Kultury jest instytucją samorządową działającą na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój od 1987 r.

Jesteśmy ludźmi otwartymi na nowe wyzwania, poszukującymi nowatorskich form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Sięgamy do niekonwencjonalnych metod działania, bazujemy na doświadczeniu własnym i osób uznawanych za autorytety w dziedzinie pedagogiki i szeroko rozumianej kultury.
Rozbudzamy, rozwijamy i zaspakajamy potrzeby kulturalne społeczności lokalnych.

Atrakcyjnie zagospodarowujemy czas wolny mieszkańcom naszego miasta. Pomagamy w rozwijaniu i spełnianiu się młodym artystom i stwarzamy dogodne warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

Jesteśmy organizatorami różnorodnych imprez kulturalnych: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, konkursów. Prowadzimy działalność wystawienniczą. Organizujemy również stałe formy aktywności kulturalnej np.: kursy, sekcje, koła zainteresowań, zespoły artystyczne, warsztaty. Prowadzimy działalność w zakresie kinematografii.

Ważną częścią realizacji naszych zamierzeń są kontakty interpersonalne z twórcami i odbiorcami kultury a także długofalowe programy edukacyjne.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)