Nowogard

Nowogardzki Dom Kultury

Kontakt

Pl. Wolności 7

913926283

sekretariat@ndk.pl

https://ndk.pl/

Opis
Nowogardzki Dom Kultury jest instytucją, której zadaniem jest prowadzenie edukacji artystycznej, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych i różnych środowisk. Stworzyliśmy most międzypokoleniowy, który umożliwia dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, a jednocześnie pozwala na pogłębienie więzi międzyludzkich.
Nowogardzki Dom Kultury to nie tylko budynek, lecz również grono twórczych, przyjaznych ludzi, inspirujących do rozwoju pasji i zainteresowań. Tworzymy miejsce pobudzające do różnego rodzaju działań artystycznych oraz dajemy szanse do zaangażowania w życie kulturalne Nowogardu. NDK stanowi również miejsce integracji środowiska lokalnego, w związku, z czym podejmuje współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami z obszaru gminy i okolic.
Naszym zadaniem jest też inspirowanie społeczności do udziału w animacji kultury. Jesteśmy otwarci na autorskie pomysły młodzieży oraz starszych mieszkańców.
Czujemy się odpowiedzialni za tworzenie oferty kulturalnej w różnych obszarach, nasz zasięg działania obejmuje przede wszystkim gminę, ale z uwagi na promocję naszej miejscowości również region. Naszym zadaniem jest, bowiem wypracowanie cyklicznych imprez stanowiących wizytówkę gminy, co czynimy wraz z działem promocji. Dążymy do zwiększenia ilości odbiorców poprzez stworzenie oferty akceptowanej przez środowisko. Grupami, które otaczamy szczególną opieką, poza osobami starszymi, są dzieci i ludzie młodzi. Pierwszych, poprzez edukację artystyczną, przygotowujemy do roli świadomego odbiorcy kultury. Drugiej grupie chcemy wskazać, jak ważna dla rozwoju człowieka jest obecność w kulturze.
Monitorowanie potrzeb prowadzimy poprzez ankiety, portale społecznościowe i bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Równie ważne jest podnoszenie kwalifikacji pracowników, co doprowadzi do „stworzenia” animatora pasjonata, mającego dobry kontakt z odbiorcą. Nowogardzki Dom Kultury jest nowoczesnym obiektem, przygotowanym do przyjęcia różnych odbiorców, również niepełnosprawnych. Pracownie są odpowiednio wyposażone, jasno i czytelnie oznakowane. Istotnym aspektem działalności NDK jest cyfrowe kino dla 244 widzów (z możliwością „dostawki”). Wnętrze i postawa pracowników zachęca do zagoszczenia na dłużej, stwarza przyjazny i inspirujący klimat. Ze środowiskiem komunikujemy się poprzez stronę internetową, zewnętrzne i wewnętrzne gabloty informacyjne, plakaty, zaproszenia, a w dużej mierze poprzez kontakt z przedstawicielami różnych środowisk.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)