Nowinka

Gminny Ośrodek Kulutury w Nowince

Kontakt
Opis
Gminny Ośrodek Kultury w Nowince swoją ofertę kieruje do każdego odbiorcy: od najmłodszych dzieci, młodzieży, po dorosłych i seniorów. Głównym celem naszej działalności jest upowszechnianie, tworzenie i ochrona kultury, ale także ożywianie lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych. Organizujemy wydarzenia, które mają na celu zwiększenie poziomu integracji oraz budowanie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gminy. W ramach naszych działań realizujemy szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, m.in.: wystawy artystyczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne lokalnych zespołów, zajęcia plastyczne, teatralne, wokalno-muzyczne, warsztaty rozwijania kreatywności, warsztaty rękodzieła. Naszą misją jest udostępnianie dóbr kultury tym, którzy mogą być pozbawieni do niej dostępu. Głównym celem jest zmiana z modelu zakładającego "bierny" odbiór dóbr kultury na model włączający mieszkańców/nki w budowanie oferty kulturalnej, która będzie ambitna, otwarta i poszerzająca perspektywę. Zależy nam na budowaniu partycypacyjnej i twórczej przestrzeni wymiany, w którą włączeni będą mieszkańcy gminy. Wierzymy w możliwość wspólnego budowania oferty kulturalnej ośrodka i potencjału drzemiącego w mieszkańcach.
Bilety można nabyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince, Nowinka 26A, 16-304 Nowinka. Dostępna też jest rezerwacja biletów pod numerem telefonu: 87 641 95 45.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)