Środa Wielkopolska

Ośrodek Kultury im.Marszałka Józefa Piłsudskiego

Kontakt

20 Października 30

514 429 374

oksroda.promocja@gmail.com

http://www.oksroda.pl

Opis
Kultura jest wszystkim tym, co otacza człowieka.
My jesteśmy w jej centrum!

Ośrodek Kultury w Środzie Wielkopolskiej pełni bardzo istotną rolę w dziedzinie edukacji kulturalnej społeczności Środy Wielkopolskiej. Za cel priorytetowy stawia sobie upowszechnianie kultury i czynienie jej dostępnej mieszkańcom miasta. Organizowane są nieodpłatne spotkania, koncerty, zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem środków sponsorowanych i budżetowych.

Dodać należy, iż Ośrodek jest jedyną instytucją kultury w Środzie Wielkopolskiej posiadającą salę widowiskową mieszczącą ok 300 widzów. W budynku OK odbywają się liczne koncerty, prelekcje, spotkania tematyczne, odczyty, wystawy. Dla zainteresowanych odbywają się również liczne zajęcia edukacyjne: zajęcia zespołów tanecznych, muzycznych, teatralnych, zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży. Jesteśmy uczestnikami i organizatorami wielu konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Prowadzimy szeroką współpracę m.in. ze szkołami, przedszkolami, stowarzyszeniami, instytucjami samorządowymi przez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu nagłaśniającego na potrzeby prób, przedstawień, wszelkiego rodzaju spotkań i zebrań. Ponadto z podobną ofertą Ośrodek Kultury wychodzi również na przeciw osobom i firmom z sektora prywatnego. Bycie użytecznymi i służenie z pożytkiem społeczności lokalnej, jest naszym głównym i najważniejszym zadaniem.

W czasie trwania roku szkolnego w Ośrodku Kultury prowadzone są różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Natomiast poza rokiem szkolnym, w okresie wakacji letnich i zimowych, Ośrodek Kultury staje się centrum rozrywki i atrakcji dla dzieci i młodzieży.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)