Lubsko

Lubski Dom Kultury

Kontakt

pl. Jana Pawła II 1

683720521

sekretariat@ldk.lubsko.pl

http://ldk.lubsko.pl/

Opis
Lubski Dom Kultury powołany jest celem tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.
Do podstawowych zadań Lubskiego Domu Kultury należy w szczególności:
1. Edukacja kulturalna i wychowawcza przez sztukę.
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
4. Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. W ramach swojej działalności może organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty.

Prowadzi ponadto: - działalność gospodarczą oraz oświatową na zasadach określonych przepisami o działalności gospodarczej w tym, między innymi: dokształcanie, doskonalenie, przekwalifikowanie osób dorosłych w różnych zawodach wg potrzeb słuchaczy i zleceń instytucji, pracodawców, w formie kursów, szkoleń, seminariów i zajęć warsztatowych, - działalność kinową

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)