Starachowice

Park Kultury

Opis
W dniu 21 listopada 1995 roku Rada Miejska w Starachowicach podjęła uchwałę o utworzeniu Starachowickiego Centrum Kultury.

Misją SCK jest zapewnienie stałego i zrównoważonego rozwoju kultury oraz dostępu do kultury Starachowic na wielu polach działania, poprzez wszechstronne tworzenie, wspieranie i realizację zadań wynikających z potrzeb społecznych i tradycji kulturowych. Animowanie i edukacja oraz bogata współpraca w zakresie kultury w oparciu o rozwój bazy kulturalnej i zasobów ludzkich (ze Strategii Rozwoju SCK). Starachowickie Centrum Kultury stało się organizatorem licznych konferencji naukowych, między innymi prof. dr hab. Stefana Pastuszki „Dylematy Konstytucyjne”. Mówiąc o naszej placówce nie sposób nie wspomnieć o koncertach. Gościliśmy: Alicję Majewską, Ryszarda Rynkowskiego, Andrzeja Rybińskiego, Marylę Rodowicz, Michała Bajora, Edytę Gepert, zespóły: Kombi, Dżem. 8.IX.1996 odbyły się I Zaduszki Jazzowe

Jednymi z większych przedsięwzięć są Dni Muzyki Organowej i Kameralnej, Ogólnopolski Mały Konkurs Recytatorski, cykliczne koncerty operetkowe.
Aktywnie poruszamy się również w obszarach sztuk pięknych, współpracujemy z wieloma artystami co owocuje wystawami: „Impresje Hiszpańskie” – Wiesława Ochmana, „Anioły Świętokrzyskie w Sztuce Ludowej Regionu”, „Dolina Rzeki Kamiennej” – wystawa fotograficzna, „Tatry w Fotografii” – Cezarego Wójtowicza, „Pokaz plastyki nieprofesjonalnej”, „5 obrazów, 10 rysunków” – Marcina Słowika-Wilczyńskiego, Wystawa Exlibrisu, „Malarstwo i grafika” – Macieja Frankiewicza, „Giganci” – Arkadiusza Andejkowa, „Poszukiwania 80×100” – Mateusza Beźnica, „Ślady ziemi” – Jarosława Kołodziejskiego.

Ambitnym celem SCK jest szeroko pojęte krzewienie kultury wszelakiej. Dlatego powołano wiele sekcji: taneczną, teatralną, wokalną, muzyczną, plastyczną, nowych mediów. Działają: Studio Piosenki, zespoły taneczny TAKT i PLEJADA, Szkółka rzeźbiarska, Teatr TEAM, Studio muzyczne, Kostiumernia, zajęcia z Kultury Japońskiej, zajęcia plastyczne, warsztaty filmowe i teatralne

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)