Żyrardów

Centrum Kultury w Żyrardowie

Kontakt

Pl. Jana Pawła II/3

46 8553054

ckzyrardow@ckzyrardow.pl

https://www.ckzyrardow.pl

Opis
Budynek obecnego Centrum Kultury został wybudowany w 1912r. z przeznaczeniem na siedzibę dla towarzystw śpiewaczych utworzonych przez pracowników ówczesnej fabryki przetwarzającej len. Od początku więc służył zaspokajaniu potrzeb kulturalnych. Towarzystwa śpiewacze, będące niejako gospodarzami tzw. „Ludowca”, nie ograniczały swej działalności jedynie do upowszechniania pieśni i muzyki, ale także wystawiały sztuki teatralne oraz zajmowały się propagowaniem sportu. W początkowym okresie swego funkcjonowania piękny budynek, wybudowany w stylu modernistycznym, służył głównie klasie robotniczej kilkutysięcznej fabryki. Dla zakładowej elity – kierownictwa i urzędników wyższego szczebla, miejscem realizowania potrzeb kulturalnych była Resursa – wybudowana w latach 60 XIX wieku. Obydwa odremontowane budynki są położone w obrębie osady fabrycznej, w odległości ok. 300 m. W chwili obecnej, do 2022r. kierownictwo CK zarządza także Resursą, w tym wchodzącym w jej skład - kilkunastopokojowym hotelem, salą konferencyjną oraz salą balową ze sceną.
Dzisiejsza działalność CK jest prowadzona głównie w trzech sferach – cyklicznej działalności warsztatowo-sekcyjnej, organizacji imprez i widowisk oraz seansach kina „Len”. Na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje żadna forma związana z teatrem, ale są plany wprowadzenia warsztatów teatralnych lub utworzenia amatorskiej grupy teatralnej.
Warto dodać, że od chwili powstania budynku, przez cały czas, kontynuując tradycje muzyczne, funkcjonują dwa towarzystwa śpiewacze z początku XX w. – „Lira” i „Echo”.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)