Milanówek

Milanowskie Centrum Kultury

Kontakt
Opis
Milanowskie Centrum Kultury to instytucja kreująca życie kulturalne i krzewiąca ruch artystyczny.

Głównym celem działalności MCK jest edukacja dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej, w projektach i programach o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Służy mieszkańcom w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności.

Różnorodne formy aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, festiwale, imprezy plenerowe, warsztaty,przeglądy, a także wieczorki, bale i zabawy, pokazy, spotkania - są wyrazem zaangażowania w tworzenie atrakcyjnego, nowoczesnego ośrodka dostępnego szerokiemu i
zróżnicowanemu gronu odbiorców oraz przyjaznemu twórcom i artystom.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)