Staszów

Staszowski Ośrodek Kultury

Kontakt

ul. Parkowa 6

15 864 41 12

sok@sok.info.pl

http://sok.info.pl/

Opis
Staszowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucja kultury, której początki sięgają lat 60. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.
Instytucja organizuje m.in. koncerty, wydarzenia plenerowe, wernisaże, spektakle teatralne itp., inicjuje organizację czasu wolnego w mieści oraz na terenach wiejskich. Dużo uwagi poświęca edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kultury poprzez realizację zajęć w sekcjach, zespołach artystycznych i klubach zainteresowań. Ponadto prowadzi lekcje edukacyjne dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych, przekazując podstawowe informacje w zakresie organizacji wydarzeń, zachowania się, odnajdywania niezbędnych informacji, o rodzajach muzyki, sposobie prezentacji prac plastycznych, pracy ośrodka „od kulis” itp. Jako oddział funkcjonuje Regionalna Izba Tradycji – Muzeum Ziemi Staszowskiej.
Ośrodek posiada odpowiednie pomieszczenia w celu prowadzenia zajęć, jak i organizacji wydarzeń kulturalnych, w tym salą widowiskową. Techniczne zaplecze pozwala na realizację wydarzeń na wysokim poziomie. Dysponuje doświadczoną i dyspozycyjną kadrą, potrafiącą sprostać niemal każdemu wyzwaniu organizacyjnemu.
W ostatnich latach dzięki realizacji kilku projektów m.in. dofinansowanych ze środków MKiDN oraz NCK Ośrodek wzbogacił się o sprzęt techniczny i muzyczny, studio nagrań, klimatyzację, odremontowano część pomieszczeń, co pozytywnie wpływa na komfort pracy oraz poprawia wizerunek. Dodatkowo nowe zadania merytoryczne sprawiają, że mieszkańcy chętniej do niego przychodzą, a Ośrodek stał się otwartym domem kultury. Od 2014 roku opracowywana jest diagnoza zasobów kulturotwórczych, świadomości mieszkańców o kulturze w regionie i ich oczekiwaniach, co służy do planowania działań w przyszłości (w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne).

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)