Przemyśl

Centrum Kulturalne

Kontakt

ul. Konarskiego 9

16 678 20 09

artystyczny@ck.przemysl.pl

http://www.ck.przemysl.pl

Opis
Centrum Kulturalne w Przemyślu jest instytucją kultury województwa podkarpackiego, która inicjuje i realizuje wiele interesujących i wartościowych projektów kulturalnych oraz edukacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Działania te związane są z różnymi dziedzinami sztuki: muzyką, literaturą, plastyką, tańcem, filmem, teatrem i stwarzają warunki do konfrontacji, oceny oraz wymiany doświadczeń, ujawniania talentów, a także ich popularyzacji poprzez konkursy, koncerty, spektakle. Ponadto w ciągu roku prezentowanych jest kilkadziesiąt ekspozycji, prezentujących rozmaite formy i style plastyki współczesnej i fotografii. Do priorytetowych obszarów funkcjonowania CK należy działalność regionalna, skupiona głównie wokół folkloru i sztuki ludowej. W CK działa również Kino „Centrum”, w repertuarze którego można znaleźć bogatą ofertę filmową.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)