Łącko

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Kontakt

Łącko 23A

184446169

gok@lacko.pl

http://www.gok.lacko.pl/

Opis
Gminny Ośrodek Kultury został powołany przez Naczelnika Gminy Łącko zarządzeniem 19/83 z dnia 30 grudnia 1983r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku realizuje zadania własne gminy w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej.
W szczególności zakres działania obejmuje:
- działalność społeczno-kulturalną,
- upowszechnianie sztuki,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- promocję dóbr kultury Gminy Łącko.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)