Gostycyn

Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie

Opis
Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie jest samorządową instytucją kultury. Przedmiotem jego działalności jest prowadzenie działalności kulturalnej w placówkach kultury, świetlicach wiejskich i klubie Wolna Strefa na terenie gminy oraz współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, działającymi w zakresie kultury. Realizujemy zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, tworzenia warunków upowszechniania kultury i przygotowania społeczeństwa do twórczego i aktywnego uczestnictwa w kulturze. Nasza działalnosć skierowana jest na inspirowanie różnych form aktywności kulturalnej oraz na edukację dzieci, młodzieży i dorosłych. Edukacja poprzez sztukę i zapoznawanie przede wszystkim młodych ludzi z różnymi działaniami twórczości pozwala w sposób wartościowy zagospodarować im czas i energię.
Posiadamy szeroki wachlarz zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów oraz ciekawą coroczną ofertę na ferie zimowe oraz letnie dla dzieci i młodzieży.
Grupy artystyczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie:
Czarny teatr, Teatr Dorosłego, Studio Piosenki, Zajęcia wokalne dla Seniorów, Zespół taneczny „Gwiazdki”, zespół tańca współczesnego „Agatki, zespól tańca współczesnego „Fuzja”, nauka gry na instrumentach: klawiszowych, gitarze, zespół rockowy „Gravel Garden”, zajęcia z języka angielskiego, warto również wspomnieć o prężnie działającym Klubie Seniora „Wrzos”. Odbywają się również warsztaty plastyczne dla dzieci.

Jesteśmy również organizatorami imprez cyklicznych takich jak na przykład: Dni Gminy Gostycyn, Palinocka - festyn świętojański, Mikołajkowe Święto Radości, Gminny Dzień Dziecka, coroczna Premiera Teatru Dorosłego, Koncert Bożonarodzeniowy oraz oczywiście Święta Narodowe.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)