Kudowa-Zdrój

Stowarzyszenie Fundus Glacensis

Kontakt
Opis
Fundus Glacensis skupia w swoich strukturach aktywnych członków z 14 gmin Powiatu Kłodzkiego (ponad 20 osób). Są to w większości animatorzy kultury związani z instytucjami kultury na Ziemi Kłodzkiej w takich obszarach jak: teatr, muzyka, plastyka, taniec, recytacja i sztuki wizualne. Stowarzyszenie angażuje do konkretnych działań wolontariuszy oraz ekspertów z różnych dziedzin. Naszym głównym celem statutowym jest "rozwój i promocja regionu Ziemi Kłodzkiej, a w szczególności życia kulturalnego i świadomości społecznej". Kreatywnie współdziałamy z grupami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie swoich statutowo i faktycznie realizowanych zadań, do których należy przede wszystkim:
- wychowanie i edukacja kulturalna,
- doskonalenie grup i osób w zakresie pobudzania aktywności lokalnej, poprzez różnorodne formy edukacji społecznej i kulturalnej,
- realizowanie projektów kulturalnych i społecznych aktywizujących społeczności lokalne,
- realizowanie własnych wydarzeń artystycznych (spektakli, koncertów, warsztatów, pokazów i prezentacji).
Działamy wspólnie nieformalnie od 2005 r., a następnie jako organizacja prawna od 2007 r. Dotychczas zrealizowaliśmy samodzielnie i we współpracy z partnerami kilkadziesiąt projektów o tematyce: edukacji kulturalnej i promocji regionu, budowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwijania postaw twórczych i pobudzania aktywności społeczno-kulturalnej. Rocznie jesteśmy zaangażowani (organizacyjnie i partnersko) w kilkadziesiąt przedsięwzięć w naszym euroregionie. Jesteśmy bardzo aktywni w zakresie współpracy międzynarodowej (w naszych niektórych projektach brała czynny udział młodzież i artyści z 20 krajów).
Członkowie stowarzyszenia angażują się bezpośrednio w dziesiątki wydarzeń kulturalnych na Ziemi Kłodzkiej , w tym w najważniejsze imprezy kulturalne, jak Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju, Szopenowski w Dusznikach Zdroju, Festiwal Filmów Górskich w Lądku Zdroju, Zderzenie Teatrów w Kłodzku. Przez kilka lat, przed powstaniem miejskiej instytucji kultury w Kudowie Zdroju, pełniliśmy funkcję ośrodka kultury (Uzdrowiskowy Dom Kultury w Kudowie Zdroju). Najważniejsze wydarzenia kulturalne w Kudowie Zdroju realizujemy w Teatrze Zdrojowym im. Stanisława Moniuszki. Współdziałamy z placówkami kultury i oświaty na terenie Dolnego Śląska, a szczególności Powiatu Kłodzkiego .

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)