Piotrków Trybunalski

Miejski Ośrodek Kultury

Kontakt

al. 3 Maja

44 732 52 37 wew. 107 lub 106

merytoryczny@mok.piotrkow.pl

http://www.mok.piotrkow.pl

Opis
Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim utworzono w 1979 roku na podstawie zarządzenia nr 13/70 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 września. Od 1 października 1979 roku siedziba Ośrodka znajdowała się w budynku Urzędu Miejskiego, najpierw wspólnie z Wydziałem Kultury i Sztuki, a od maja 1980 roku w osobnych pomieszczeniach mieszczących się również w tym samym gmachu.

W 1981 roku ówczesny wojewódzki konserwator zabytków przekazał na siedzibę MOK zabytkową kamienicę przy ulicy Farnej 8. Ponieważ była mocno zniszczona, na czas remontu budynku główną siedzibą Ośrodka zostały trzy pomieszczenia wydzierżawione od PSS „Społem”, znajdujące się przy ulicy Grodzkiej 2. Pełniły one funkcję biura organizacyjnego oraz magazynu sprzętu.

Na skutek przedłużającego się remontu zabytkowej kamieniczki przy ulicy Farnej, a także skromnej siedziby nie pozwalającej na sprawne funkcjonowanie Ośrodka, decyzją Prezydenta Miasta z dnia 1 września 1989 roku Miejski Ośrodek Kultury otrzymał na swoją działalność budynek po szkole muzycznej przy ulicy Słowackiego 13.

W czerwcu 1999 roku przyłączono do Ośrodka Wojewódzki Dom Kultury, który mieścił się przy al.3 Maja 12. „Dom Kultury” powstał w grudniu 1954 roku jako Powiatowy i Miejski Dom Kultury, a zakończył działalność z końcem 1998 roku, kiedy Piotrków Trybunalski stracił status miasta wojewódzkiego.

W 2003 roku główną siedzibą Ośrodka stał się budynek przy al.3 Maja 12, który w 2005 roku uzyskał nową zabytkową elewację, a dzięki unijnemu projektowi: „Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza w województwie łódzkim” blask odzyskało wnętrze budynku.

Wiosną 2009 roku w budynku przy ul. Słowackiego 13, który przeszedł gruntowny remont, rozpoczął działalność w ramach akcji „Wyciągamy dzieci z bramy” – Ośrodek Edukacji Artystycznej. Do Miejskiego Ośrodka Kultury należy także Amfiteatr Miejski, tętniący życiem przede wszystkim w okresie letnim.

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim mający bogatą, ponad trzydziestoletnią tradycję, zmienia się i dopasowuje swoją działalność do aktualnych potrzeb piotrkowskiego społeczeństwa.

To miejsce przyjazne amatorskiemu ruchowi artystycznemu, stwarzające jednocześnie swoim bywalcom możliwość rozwoju oraz prezentacji talentów i umiejętności. Stara się także szerzyć szeroko rozumianą kulturę i dostarczać rozrywki na najwyższym poziomie. Chętnie gości w swoich progach wszystkich, od przedszkolaków po seniorów, zapewniając jak najlepsze warunki do zaspokojenia potrzeby kontaktu ze sztuką w różnorodnych jej przejawach.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)