Słupsk

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk

Kontakt

Głobino, ul. Główna 65

59 847 10 91

biuro@gok.slupsk.pl

http://kultura.slupsk.pl/

Opis
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk powstała w 2014 roku z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Słupsk i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jezierzycach. Nowa instytucja przejęła zarówno całość dotychczasowej działalności łączonych jednostek jak ich pracowników. Zadaniem CKiBP jest zarówno organizacja szeregu imprez kulturalnych o zasięgu Gminnym, prowadzenie zespołów wokalnych i tanecznych, a także działalność w środowiskach lokalnych i współpraca z Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń, jednostkami OSP, szkołami i innymi lokalnymi organizacjami. CKiBP prowadzi obecnie 29 świetlic wiejskich na terenie Gminy. Zadaniem stawianym przed nimi jest stanie się małymi lokalnymi centrami animacji środowiska mieszkańców. Przy świetlicach działają lokalne organizacje Koła Gospodyń, Kluby Seniora, jednostki OSP. Świetlice ściśle współpracują z Radami Sołeckimi. Tworzone są grupy zainteresowań, grupy warsztatowe, organizowane lokalne imprezy. Cały czas staramy się dostosowywać ofertę naszych placówek do oczekiwań lokalnych społeczności.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)