Kalisz Pomorski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

Opis
Kalisz Pomorski to niewielka miejscowość w województwie zachodniopomorskim, w której mieszka 4560 mieszkańców, należąca do gminy Kalisz Pomorski liczącej 7659 mieszkańców.
W zakresie kultury na naszym terenie działa Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim – samorządowa instytucja kultury, z siedzibą przy ul. Dworcowej 6. W jego strukturach funkcjonuje również 14 świetlic wiejskich oraz Biblioteka Publiczna znajdująca się w Pałacu Wedlów i filia biblioteki w Pomierzynie. Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną, w ramach której organizuje m.in. zajęcia artystyczne typu taniec, teatr, zajęcia rękodzielnicze, plastyczne, ceramiczne, wokalne, witrażu artystycznego, naukę gry na instrumentach, w tym na bębnach afrykańskich, teatr ognia. Są one skierowane głównie do dzieci i młodzieży, choć mamy również propozycje dla dorosłych. Z zajęć korzysta obecnie ok. 150 osób. W miarę możliwości staramy się wspierać również szkoły, przedszkole, stowarzyszenia i inne nieformalne grupy inicjatywne.
Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim prowadzi działalność kulturalną wielokierunkowo tzn. nie koncentrujemy się tylko na jednym obszarze działania, ale patrzymy na naszą społeczność kompleksowo, starając się odpowiadać na potrzeby artykułowane przez środowisko. W efekcie oprócz naszej codziennej pracy (tzn. pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży i dorosłych), a także organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, wspieramy lokalne inicjatywy, próbujemy budować lokalne partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów, inicjujemy lokalne akcje i wydarzenia, wspieramy sołectwa naszej gminy podejmujące działania np. na rzecz poprawy wyglądu wioski oraz zapewnienia ciekawego i bezpiecznego popołudnia dzieciom uczęszczającym do świetlic wiejskich. W roku 2011 w
ramach udziału w Programie Dom Kultury+ i przy współpracy z przedstawicielami lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych powstała Strategia Rozwoju Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim, w której ustalono kierunki działania naszej instytucji do 2015 roku, tj.
I POPRAWA WIZERUNKU ORAZ PROMOCJI OŚRODKA KULTURY I JEGO DZIAŁAŃ;
II ANIMACJA KULTURALNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ;
III POPRAWA SPRAWNOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACJI ORAZ KOORDYNACJA DZIAŁAŃ KULTURALNO SPOŁECZNYCH.
Cele główne zawarte w ww. strategii w pełni odpowiadają kierunkom naszego działania.

Oto dwaważniejsze zrealizowane przez nas zadania w sferze kulturalnej:a)ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM KULTURY SIEĆ ANIMATORÓW W DZIAŁANIU; Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim jest członkiem Zachodniopomorskiego Forum Kultury. W ciągu ostatnich dwóch lat brał udział w projektach "Zachodniopomorskie Forum Kultury siećanimatorów w działaniu" (2012 r. jako lider projektu) oraz "Zachodniopomorskie Forum Kultury sieć animatorów w działaniu odsłona druga" (2013 r. jako Partner projektu). W ramach ww. projektów animatorzy z MGOK w Kaliszu Pomorskim oraz kilkunastu innych instytucji/podmiotów kultury z terenu Pomorza Zachodniego brali udział w szkoleniach, które miały na celu podniesienie ich kwalifikacji z zakresu diagnozowania środowiska, budowania widowni audience development oraz szeroko rozumianej animacji środowiska lokalnego. W wyniku udziału w projektach animatorom udało się jednocześnie praktykować zdobyte umiejętności. W pierwszym projekcie wybrano 3 miejscowości zaburzone społecznie i/lub przestrzennie, gdzie przy współudziale lokalnych społeczności przeprowadzono wydarzenia artystyczne, które miały zainicjować zmianę. Nasz Ośrodek Kultury był organizatorem jednego z tych 3 wydarzeń. Była to "Sztuka Performance w Cybowie". W drugim projekcie animatorzy z wszystkich instytucji biorących udział w projekcie, prowadzili działanie animacyjne pod hasłem "Zostaw swój ślad w sztuce", które wymyślili i zrealizowali pod okiem zaproszonego artysty rzeźbiarza. W swoich lokalnych środowiskach zbierali gipsowe odciski dłoni od mieszkańców i umieszczali je w "cases" rozmawiając jednocześnie z mieszkańcami i spisując ich refleksje i myśli. Wszystkie odciski dłoni pozwoliły na stworzenie wspólnej artystycznej instalacji, która została zaprezentowana na zakończenie projektu, a także od kilku miesięcy wędruje po instytucjach Pomorza Zachodniego.
Uważamy, że udział w ww. przedsięwzięciach był bardzo ważny, ponieważ otwiera animatorów kultury na podejmowanie działań angażujących mieszkańców, podpartych diagnozą oraz pozwala na budowanie pozytywnych relacji w środowisku.

b) „Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013”
Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury przeznaczone na realizację zadania w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013”. Cały projekt składał się z dwóch części. Podczas realizacji I części zadania zostały przeprowadzone diagnozy wśród społeczności w gminie Kalisz Pomorski , ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. W wyniku przeprowadzonych diagnoz i ich ewaluacji zostały wyłonione ciekawe inicjatywy oddolne dotyczące działań kulturalnych. Ze wszystkich zgłoszonych do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim (wpłynęło 8 wniosków) Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora wybrała 6 inicjatyw do realizacji. Ich realizacja odbyła się w II części zadania, również dofinansowanej ze środków Narodowego Centrum Kultury. W pełni zrealizowane projekty to:
1. „Za kurtyną czasu – spektakl teatralny” – inicjatywa Grupy Teatralnej Klepsydra, kwota
dofinansowania projektu 3573 zł.
2. „Cztery pory roku w kuchni” – inicjatywa nieformalnej grupy rodziców "Coś Niecoś", kwota dofinansowania projektu 3250 zł.
3. „Krawiectwo moja pasja…” – inicjatywa nieformalnej grupy Kreatywne kobitki, kwota dofinansowania projektu 5760 zł.
4. „Świeca, mydło i … twórcze warsztaty” – inicjatywa nieformalnej grupy rodziców ” Klub osób kreatywnych”, kwota dofinansowania projektu 4740 zł.
5. „Życie z Rapem” – inicjatywa nieformalnej grupy młodzieży Profesorowie Rapu, kwota dofinansowania projektu 3877 zł.
6. „Domowe smaki” – inicjatywa nieformalnej grupy Kobiety aktywne – Biały Zdrój, kwota
dofinansowania projektu 3800 zł.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)