Sokołów Podlaski

Sokołowski Ośrodek Kultury

Opis
Sokołowski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą nieprzerwanie od 1964 roku w Sokołowie Podlaskim w województwie mazowieckim. Misją Sokołowskiego Ośrodka Kultury jest praca na rzecz i z aktywnym udziałem lokalnej społeczności dla podnoszenia jej kompetencji kulturalnych i społecznych oraz integracji mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i ogólnego rozwoju miasta.
Instytucja prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnej społeczności w zakresie upowszechniania kultury oraz promocji Sokołowa Podlaskiego poprzez działalność kulturalną. Cele statutowe SOK realizuje w ramach dwóch działów merytorycznych, nadających kierunek pracy ośrodka. Pierwszy jest to Dział Animacji Kultury, który zajmuje się kreowaniem i realizacją projektów kulturalnych oraz organizacją imprez. Drugi to Dział Edukacji Kulturalnej, w strukturach którego działają wszystkie formy edukacyjne tj. zespoły, sekcje i kluby.
Sokołowski Ośrodek Kultury rocznie organizuje ponad 100 przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Do najważniejszych należą „Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne”- Międzynarodowy Festiwal Kultur i Tradycji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Realizowany od 2002 roku w ramach Dni Sokołowa festiwal ma na celu popularyzację unikatowego dziedzictwa kulturowego tych regionów w Europie, które podobnie jak Podlasie Nadbużańskie są pograniczami kultur. Projekt uczy poszanowania dla innych grup narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych, uczy tolerancji i szacunku dla różnorodności kulturowej. Integralną częścią festiwalu są Międzynarodowe Warsztaty Dobrego Sąsiedztwa, z udziałem młodzieży z Sokołowa Podlaskiego oraz państw zza wschodniej granicy, w ramach których młodzi ludzie poznają kulturę i tradycje swoich krajów oraz wymieniają się doświadczeniami z pracy artystycznej.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)