Ogłaszamy TEATR POLSKA 2022

Przed nami 14 odsłona programu TEATR POLSKA. Teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

Kwalifikacje do programu odbywają się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na zgłoszeniu spektaklu i uzyskaniu rekomendacji Zespołu Sterującego ds. artystycznych. Werdykt ten poznamy 10.06.2022

W drugim etapie przeprowadzana jest ocena organizacyjna i finansowa wniosków zawierających trasy i koszty objazdów, której dokonuje Zespół Sterujący ds. finansowych. Zespół ten przyznaje dofinansowania, tegoroczna pula wynosi 1,7 mln zł, a listę dofinansowanych wniosków poznamy 22.07.2022.

Inspiracją do powstania TEATRU POLSKA były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miejscowości najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu. Więcej o Reducie przeczytacie na stronie Encyklopedia Teatru Polskiego

 
Spektakle zgłoszone do 14. edycji

Zakończyliśmy nabór spektakli do tegorocznej odsłony TEATR POLSKA. Wszystkie 143 zgłoszenia zostały przeanalizowane pod kątem formalnym, najczęstszym błędem było ponowne ...

TEATR POLSKA w liczbach

Podsumowanie 13 lat działalności ogólnopolskiego programu w liczbach: spektakli biorących udział, zaangażowanych teatrów, odwiedzonych miejsc, pokazów spektakli i widzów.

Baza domów kultury

Zapraszamy wszystkie instytucje samorządowe zainteresowane goszczeniem spektakli w ramach programu TEATR POLSKA do zakładania profili domów kultury na naszej stronie.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)