Otwieramy TEATR POLSKA 2019!

Aby zgłosić spektakl do tegorocznej edycji programu należy

 • zalogować się na www.teatrpolska.pl jako Teatr
 • wypełnić dostępną na pulpicie teatru po zalogowaniu KARTĘ SPEKTAKLU (zgłoszeniową)
 • umieścić na zewnętrznym serwerze (np. YouTube, Vimeo, dysk Google) rejestrację video spektaklu oraz przesłać bezpieczny niepubliczny link na adres polska@instytut-teatralny.pl w celu umożliwienia Komisji Artystycznej obejrzenia nagrania spektaklu online
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/ TEATR POLSKA
  ul. Jazdów 1
  00-467 Warszawa
  następujące dokumenty:
 • kopia dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru)
 • 1 płyta DVD z rejestracją spektaklu w formacie mp4

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Jeden teatr może zgłosić wyłącznie jedno przedstawienie.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach:

 • Pierwszy etap polega na uzyskaniu rekomendacji od Komisji Artystycznej. Werdykt zostanie ogłoszony do 7 maja 2019 r.

 • Drugi etap to ocena wiarygodności finansowej projektów objazdów zakwalifikowanych spektakli przez Komitet Organizacyjny.
  Wyniki drugiego etapu poznamy do 18 czerwca 2019 r.

Pokazy spektakli wybranych do TEATR POLSKA 2019 będą odbywać się między 1 września a 30 listopada 2019 roku.

Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dofinansowania 11. edycji TEATR POLSKA

Gratulacje dla 18 teatrów, których spektakle uzyskały dofinansowanie programu realizowanego dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ramowy program TARGÓW SZTUKI

Spotkanie służące ułatwieniu kontaktu przedstawicielom domów kultury z teatrami, które mają przygotować trasę jesiennego objazdu.

Spektakle TEATR POLSKA 2019

Przedstawiamy listę spektakli, które po wnikliwym obejrzeniu i przedyskutowaniu przez Komisję Artystyczną, zostały wybrane do tegorocznych objazdów.

Werdykt Komisji Artystycznej poznamy 13 maja

Spektakle 11. edycji TEATR POLSKA zostaną wybrane przez Komisję Artystyczną. Budżet programu przewiduje dofinansowanie dla 16-20 produkcji.

Lista spektakli I etapu

Spektakle, zgłoszone do 11. edycji programu przez teatry publiczne, stowarzyszenia i fundacje przeszły selekcję formalną.

TARGI SZTUKI 16 maja 2019

Zapraszamy przedstawicieli domów kultury, centrów i ośrodków kultury z miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny do udziału w jednodniowym spotkaniu do Inst...

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)