Otwieramy TEATR POLSKA 2019!

Aby zgłosić spektakl do tegorocznej edycji programu należy

 • zalogować się na www.teatrpolska.pl jako Teatr
 • wypełnić dostępną na pulpicie teatru po zalogowaniu KARTĘ SPEKTAKLU (zgłoszeniową)
 • umieścić na zewnętrznym serwerze (np. YouTube, Vimeo, dysk Google) rejestrację video spektaklu oraz przesłać bezpieczny niepubliczny link na adres polska@instytut-teatralny.pl w celu umożliwienia Komisji Artystycznej obejrzenia nagrania spektaklu online
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/ TEATR POLSKA
  ul. Jazdów 1
  00-467 Warszawa
  następujące dokumenty:
 • kopia dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru)
 • 1 płyta DVD z rejestracją spektaklu w formacie mp4

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Jeden teatr może zgłosić wyłącznie jedno przedstawienie.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach:

 • Pierwszy etap polega na uzyskaniu rekomendacji od Komisji Artystycznej. Werdykt zostanie ogłoszony do 7 maja 2019 r.

 • Drugi etap to ocena wiarygodności finansowej projektów objazdów zakwalifikowanych spektakli przez Komitet Organizacyjny.
  Wyniki drugiego etapu poznamy do 18 czerwca 2019 r.

Pokazy spektakli wybranych do TEATR POLSKA 2019 będą odbywać się między 1 września a 30 listopada 2019 roku.

Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Lista spektakli I etapu

Spektakle, zgłoszone do 11. edycji programu przez teatry publiczne, stowarzyszenia i fundacje przeszły selekcję formalną.

Formularz na TARGI SZTUKI

Zapraszamy przedstawicieli domów kultury, centrów i ośrodków kultury z miejscowości, w których nie działa teatr instytucjonalny do udziału w jednodniowym spotkaniu do Inst...

Zebraliśmy zgłoszenia!

Trwa weryfikacja poprawności formalnej zgłoszeń przedstawień do tegorocznej, jedenastej już edycji programu. Czas na zgłaszanie spektakli do 11. edycji programu zakończył ...

1 września TEATR POLSKA po raz dziesiąty ruszy w teatralny objazd!

Od dekady zmienia kulturalny krajobraz kraju. Sprawia, że publiczność w niewielkich miejscowościach ma żywy kontakt z teatrem. Dociera ze spektaklami w coraz to nowe miejs...

Werdykt Komitetu Organizacyjnego 2018

Gratulujemy wszystkim dwudziestu teatrom, które decyzją Komitetu Organizacyjnego uzyskały dofinansowanie w tegorocznej edycji programu.

Werdykt Komisji Artystycznej

Do 10. edycji programu TEATR POLSKA zgłoszonych zostało 113 spektakli. Spośród nich, bo obejrzeniu rejestracji przedstawień na dvd, Komisja Artystyczna wybrała 20 tytułów,...

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)