Otwieramy TEATR POLSKA 2019!

Aby zgłosić spektakl do tegorocznej edycji programu należy

 • zalogować się na www.teatrpolska.pl jako Teatr
 • wypełnić dostępną na pulpicie teatru po zalogowaniu KARTĘ SPEKTAKLU (zgłoszeniową)
 • umieścić na zewnętrznym serwerze (np. YouTube, Vimeo, dysk Google) rejestrację video spektaklu oraz przesłać bezpieczny niepubliczny link na adres polska@instytut-teatralny.pl w celu umożliwienia Komisji Artystycznej obejrzenia nagrania spektaklu online
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/ TEATR POLSKA
  ul. Jazdów 1
  00-467 Warszawa
  następujące dokumenty:
 • kopia dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru)
 • 1 płyta DVD z rejestracją spektaklu w formacie mp4

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 kwietnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Jeden teatr może zgłosić wyłącznie jedno przedstawienie.

Kwalifikacja spektakli zgłoszonych do programu przeprowadzana jest w dwóch etapach:

 • Pierwszy etap polega na uzyskaniu rekomendacji od Komisji Artystycznej. Werdykt zostanie ogłoszony do 7 maja 2019 r.

 • Drugi etap to ocena wiarygodności finansowej projektów objazdów zakwalifikowanych spektakli przez Komitet Organizacyjny.
  Wyniki drugiego etapu poznamy do 18 czerwca 2019 r.

Pokazy spektakli wybranych do TEATR POLSKA 2019 będą odbywać się między 1 września a 30 listopada 2019 roku.

Program TEATR POLSKA organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

TEATR POLSKA w liczbach

Podsumowanie 11 lat działalności ogólnopolskiego programu w liczbach: spektakli biorących udział, zaangażowanych teatrów, odwiedzonych miejsc, pokazów spektakli i widzów.

Baza domów kultury

Zapraszamy wszystkie instytucje samorządowe zainteresowane goszczeniem spektakli w ramach programu TEATR POLSKA do zakładania profili domów kultury na naszej stronie.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)