Konin

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

Kontakt

Mickiewicza 14

63 242 87 82

sekretariat@1lokonin.pl

https://1lokonin.pl/

Opis
Podstawą naszego działania jest kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.Liceum przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności. Przekazujemy uczniom ogólną wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, nauce, technice i pracy. Respektujemy chrześcijański system wartości. W liceum eksponujemy trzy podstawowe wartości: mądrość, miłość, odpowiedzialność.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)